THÍ SINH

Bella

Bella

Bachelorette

25 Tuổi

Chiều Cao 50kg

Cân Nặng 1,68m

Nơi Sống TP. Hồ Chí Minh
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ