THÍ SINH

Cổ Ngân

Cổ Ngân

Bachelorette

24 Tuổi

Chiều Cao 50kg

Cân Nặng 1,7m

Nơi Sống TP. HỒ CHÍ MINH
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ