THÍ SINH

Diễm Quỳnh

Diễm Quỳnh

Bachelorette

23 Tuổi

Chiều Cao 47kg

Cân Nặng 1,62m

Nơi Sống Lào Cai
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ