THÍ SINH

Diễm Thúy

Diễm Thúy

Bachelorette

22 tuổi

Chiều Cao 49kg

Cân Nặng 1,65m

Nơi Sống Kiên Giang
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ