THÍ SINH

Diệu Mai

Diệu Mai

Bachelorette

23 Tuổi

Chiều Cao 46kg

Cân Nặng 1,57m

Nơi Sống Bình Phước
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ