THÍ SINH

Gia Hân

Gia Hân

Bachelorette

21 Tuổi

Chiều Cao
Notice: Undefined variable: weight in /data/home2/thebachelorvn/public_html/cast/wp-content/themes/TagsMedia/single-thi-sinh.php on line 21

Cân Nặng
Notice: Undefined variable: height in /data/home2/thebachelorvn/public_html/cast/wp-content/themes/TagsMedia/single-thi-sinh.php on line 22

Nơi Sống Biên Hoà
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ