THÍ SINH

Kiều Trang

Kiều Trang

Bachelorette

32 Tuổi

Chiều Cao 50kg

Cân Nặng 1,6m

Nơi Sống Đà Nẵng
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ