THÍ SINH

Kim Tuyền

Kim Tuyền

Bachelorette

28 Tuổi

Chiều Cao 52kg

Cân Nặng 1,72m

Nơi Sống TP. HỒ CHÍ MINH
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ