THÍ SINH

Minh Thư

Minh Thư

Bachelorette

20 Tuổi

Chiều Cao 49kg

Cân Nặng 1,66m

Nơi Sống Đồng Nai
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ