THÍ SINH

Nguyệt Thuý

Nguyệt Thuý

Bachelorette

27 Tuổi

Chiều Cao 53kg

Cân Nặng 1,75m

Nơi Sống Cao Bằng
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ