THÍ SINH

Phương Thảo

Phương Thảo

Bachelorette

26 Tuổi

Chiều Cao 50 kg

Cân Nặng 1,6 m

Nơi Sống Hà Nội
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ