THÍ SINH

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

Bachelorette

30 Tuổi

Chiều Cao 46kg

Cân Nặng 1,65m

Nơi Sống TP. HỒ CHÍ MINH
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ