THÍ SINH

Tuyết Anh

Tuyết Anh

Bachelorette

31 Tuổi

Chiều Cao 60kg

Cân Nặng 1,7m

Nơi Sống Đồng Nai
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ