THÍ SINH

Vân Nhi

Vân Nhi

Bachelorette

29 Tuổi

Chiều Cao 50kg

Cân Nặng 1,7m

Nơi Sống Tp. Hồ Chí Minh
Hồ Sơ Thí SinhNhà Tài Trợ